دريافت نرم افزارهاي کامپيوتري

 

 
  زبان     توضيحات تاريخ      
 En 560 KB 85/02/02   flash player
 En 15.9 MB 85/02/02   acrobat reader 6
 En  646 KB 85/02/12   pdftoword
 En 965 KB 85/03/10   winrar
     
نماييد download را  از قسمت نرم افزار Acrobat Reader 6  مي توانيد نرم افزار  pdf براي مشاهده فايلها با فرمت