عوارض حاد بعد از پيوند مغز استخوان در يكصد مورد اوليه پيوند

در بيمارستان دكتر شريعتي تهران

 

نويسندگان : دكتر اردشير قوام زاده بيمارستان دكتر شريعتي ، دانشگاه علوم پزشكي تهران دكتر علي شهرياري احمدي بيمارستان آيت الله طالقاني ، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

مقدمه :

اولين مورد پيوند مغز استخوان در ايران در تاريخ 16/12/1369 در بيمارستان دكتر شريعتي تهران انجام گرفت و از آن تاريخ تا كنون بيش از 200 مورد پيوند در اين مركز انجام شده است . يكدسته از مشكلات مهم پيوند مغز استخوان ، عوارض حاد آن ( عوارض صد روز اول بعد از پيوند ) است كه عمدتا ناشي از سميت داروهاي آماده سازي پيوند بر اعضاي بدن و نيز فرم حاد واكنش پيوند بر عليه ميزبان مي باشد . در اين مطالعه به بررسي عوارض حاد پيوند مغز استخوان در يكصد مورد اوليه پيوند در بيمارستان دكتر شريعتي پرداخته شده است .

روش تحقيق :

اين مطالعه به صورت توصيفي است و با مراجعه به پرونده بستري و درمانگاهي بيماران و بر اساس استفاده از اطلاعات از پرسشنامه هاي استانداردي است كه در پرونده بيماران موجود مي باشد .

نتايج پژوهش :

در مدت 4 سال از اسفند 1369 تا بهمن 1373 صد مورد پيوند مغز استخوان در مركز شريعتي انجام شده است از اين تعداد ، 69 مورد آوژنيك . 30 مورد اتولوگ ويك مورد سين ژنيك بوده است . 2 بيمار مرد و 48 نفر زن بوده اند . سن بيماران از 5/2 تا 46 سال ( متوسط 9/15) متغير بوده است . بيماران شامل 38 مورد تالاسمي ماژور ، 23 مورد AML ، 14 مورد آنمي آپلاستيك ، 11 مورد CML ، 9 مورد ALL و 5 مورد موارد ديگر بوده اند . متوسط مدت بستري بيماران در بخش 54 روز بوده است . درصد عوارض به اين شرح بوده است . GVHD حاد 73% ( از پيوندهاي آلوژيك ) ، VOD 4 % ، ARDS 4 % ، پنوموني انترسيسيل ناشناخته 4 % ، كارديوتوكسيسته 2 % ، نارسايي حاد كليه 6 % ، سيستيت هموراژيك 19 % ، افزايش آنزيمهاي كبدي 57 % ، اسهال 45 % ، استفراغ 78 % ، اختلال عملكرد كليه 60 % ، هيپومنيزيمي 58 % ، هيپوكالمي 74 % ، هيپوكلسمي 4 % ، هيپوفسفاتمي 6 % ، هيپرتانسيون 52 % ، كاهش وزن 60 % ، هيپوپروتئينمي 84 % ، مشكلات كاتتر وريد مركزي 18 % .

نتيجه گيري :

هر چند پيوند مغز استخوان امري حيات بخش براي بسياري از بيماريها و بدخيمي هاي خوني و تومورهاي Solid به حساب مي آيد ولي عوارض عديده اي دارد كه توجه و اقدام به موقع ، بسياري از آنها را برطرف خواهد كرد .

واژه هاي كليدي :

پيوند مغز استخوان عوارض حاد .