بسمه تعالي

 

اسامي گروه اجرائي اولين کنگره

هماتولوژي انکولوژي ايران

 

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت اجرائي

ملاحظات

1

آقاي اردشير قوام زاده

رئيس سمينار

رئيس انجمن هماتولوژي و آنکولوژي ايران

2

آقاي دکتر منوچهر کيهاني

دبير سمينار

 

3

آقاي دکتر سيد محمد باقر نوروزيان

 

رئيس دانشگاه علوم پزشکي بابل

4

آقاي دکتر ابراهيم ميکانيکي

 

قائم مقام و معاون آموزشي دانشجوئي ، فرهنگي دانشگاه علوم پزشکي بابل

5

آقاي دکتر محمد مهدي کوشيار

 

استاد يار گروه داخلي دانشگاه

6

آقاي دکتر فرهاد درياني

 

استاديار گروه اطفال دانشگاه 

7

آقاي دکتر دردي قوچق

 

استاديار گروه بيوشيمي و مدير امور پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل

8

آقاي ناصرالدين ظاهري

 

کارشناس امور پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل

9

آقاي عادل آقائي نژاد

 

کارشناس امور پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل

10

آقاي فتح ا... مرادي

 

کارشناس امور پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل

11

آقاي محمد جواد هاشمي

 

کمک خدمات سمعي و بصري دانشگاه علوم پزشکي بابل

12

آقاي علي حضرت زاده

 

مسئول انتشارات دانشگاه علوم پزشکي بابل

13

آقاي عليرضا  دادپور

 

کمک خدمات سمعي و بصري دانشگاه علوم پزشکي بابل

14

آقاي نصر ا... خير ا... پور

 

مسئول خدمات  دانشگاه علوم پزشکي بابل

15

سرکار خانم منيژه زندنا

 

کارشناس سمعي و بصري دانشگاه علوم پزشکي بابل

16

سرکار خانم سيده ام ليلا طاهري

 

تايپيست امور پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل

17

سرکار خانم فيروزه رمضاني

 

 

18

سرکار خانم زهرا اسلامي

 

 

19

سرکارخانم حميده مهاجراني

 

 

 

اسامي هيئت علمي و سخنرانان

اولين کنگره انجمن هماتولوژي انکولوژي ايران 

 

 

 

شماره مقاله

 

 

 

شماره مقاله

 

فريدون

احمدي

( 4 )

 

طالب

آزرم

( 5،20،29،30)

 

مينا

ايزدسار

(7  )

 

 

اميرپور

( 25 )

 

سهيلا

اژدري

( 22 )

 

ايرج

اسودي

( 33 )

 

مردآويژ

آل بويه

( 51 )