اخبار انستیتوی داروئي امريكا

 

     - همه بيماراني كه با داروی  ايزو ترينوئين Isotretinoinدرمان مي شوند. بهتر است از نظر اختلالات خلقي افكار خود كشي افسردگي آشكار يا پنهاني ، تحري پذيري، خشم ، عدم توجه به فعاليت هاي اجتماعي و يا ورزشي تحت بررسي قرار گيرند زيرا خودكشي در حال مصرف اين دارو افزايش يافته است . قطع دارو كافي براي جلوگيري از ادامه افسردگي نيست و محتاج به بررسي بيشتر براي درمان را دارند. اين دارو تحت نامهاي تجارتي آكوتين  ACCUTANE ، كلاراديس CLARNVIS در بازاربراي درمان اكنه  عرضه مي شود.

 

     -  داروي Nilotinib   كه  براي درمان لوسمي ميلوئيدي مزمن در كساني كه بيماري آنها به  Imatinib مقاوم شده است به بازار آمد.

 

-  داروي  IIxabepilon  ( Ixabepilon ) براي درمان سرطان پستان متاستاتيك يا مهاجم موضعي كه به  داروهاي ديگر جواب نمي دهند مورد قبولFDA قرار گرفت .

 

-  داروي وياگرا – سياليس – لويترا  ( VIAGRA – CIALIS – LEVITRA ) هر سه خطر كري  ناگهاني را دارند و بايد در روي بسته آنها اين خطر ذكر شود و راه هاي مقابله با آن تذكر داده شود. اين داروها مصرف شايع در ناتوني جنسي دارند .

 

-    واكسن ضد مننژيت باكتريايي  Menactra  ميتواند در كودكان 2 تا 10 ساله نيز مصرف شود.

 

-  داروي دوري پنم  Doripenem  500 ميلي گرم تزريقي وريدي در سرم براي درمان عفونت اداراي  پيشرفته همراه با پريتونيت مورد قبول قرار گرفت.

 

-  داروي Raptegravir  براي بيمار ايدز (HIV) كه مقاوم به ساير داروهاي اين بيماري باشند مورد قبول قرار گرفت.

 

-   رژيم غذايي كم قند مي تواند از رشد تومور پروستات جلوگيري كند.