اخبار پزشكي 

 

- ژانويه  2008  ( دي ماه 1386 )

گزارش از مجله قلب امريكا:  افزايش – CRP = C- Reactive protein  در بيماران موجب افزايش بروز سكته قلبي مي شود.

رابطه  CRP با حمله قلبي  انفاركتوس ارتباطي به افزايش كلسترول و تري گليسريد ندارد و داروهاي كاهش دهنده چربي هاي خون جلو افزايش حمله قلبي را در كساني كه  CRP بالاتر از طبيعي دارند را نمي گيرد.

 

 

ژانويه  2008  ( دي ماه 1386 )

تزريق وريدي داروهايabciximab (Glycoprotein IIb/IIIa inhibitors)   در درمان بيمار دچار سكته مغزي فايده يي ندارد.

اين نكته در مجله سكته  (stroke)  آمريكا در ماه ژانويه 2008 بچاپ رسيده است استفاده وريدي از اين داروي ضد انعقادي  موجب بهبود سكته نشده و خطراتي نيز براي بيمار دچار سكته مغزي داشته است.

 

 

ژانويه 2008 ( دي ماه 1386 )

وجود كالسيفيكاسيون در تصوير عروق كرونر كه در اشخاص مسن ديده مي شود موجب افزايش خطر مرگ ومير در اين بيماران مي شود.

اين مطلب در مجله پيري (GERIATRIC ) ماه ژانويه 2008 بچاپ رسيده است .

 

 

ژانويه 2008  ( دي ماه 1386 )

كساني كه دچار بيماري ارتريت روماتوئيد هستند در خطر بيشتري براي سكته قلبي قرار دارند . علت بروز سكته قلبي در اين بيماران روشن نيست .

اين مطلب در مجله ماه ژانويه  آنال بيماريهاي روماتيسمي   Annals of the Rheumatic disease   بچاپ رسيده است.

 

 

ژانويه  2008  ( دي ماه 1386 )

سوزاندن تومورهاي كوچك كبدي ناشي از هپاتوسلولار كارسينوما با امواج راديوئي  Radio Frequency Ablation = RFA  قابل انجام و موثر است. ولي براي تومورهاي بزرگ جراحي ضروري است . امواج راديوئي ميتوانند تومورهاي كمتر از شعاع سه سانتيمتر را از روي پوست بسوزانند و خطر كمتري از جراحي براي بيمار دارند.

اين مطلب در مجله  archives surgeryماه دسامبر  2007 بچاپ رسيده است.

 

 

ژانويه 2008  ( دي ماه 1386 )

درمان افسردگي  در بيماران دچار بيماري قند مي تواند مرگ و مير بيماران دچار بيماري قند را كاهش دهد.

اين مطلب در مجله درمان ديابت  Diabetes Care 2007; 30: 3005-3010  بتفصيل بيان شده است .

 

 

ژانويه  2008 ( دي ماه 1386 )

لارنژكتومي كامل بهتر از درمان توام شيمي درماني پرتودرماني جان بيماران مبتلا  به سرطان مرحله 4 حنجره را حفظ مي كند در حاليكه بيماران مبتلا به مرحله سه سرطان حنجره سود مساوي از شيمي درماني پرتو درماني توام و يا جراحي حنجره مي برند .

اين مطلب در مجله  Arch otolaryngol (head and neck surgery 2007 132, 1270-1276  به تفصيل بيان شده است .

 

ژانويه 2008 ( دي ماه 1386 )

درمان لرزه قلبي Defibrilation  پس از ايست قلبي در 2 دقيقه اول موجب بهبود بسياري از بيماران مي شود . در حاليكه اين درمان پس از 2 دقيقه سود زيادي براي بيماران ندارد.

ولي متاسفانه در بيشتر بيمارستان هاي ايالات متحده امريكا  اين زمان  2 دقيقه رعايت نمي شود.

اين مطلب در مجله  N.Engl.J.Med به چاپ رسيده است .

 

 

ژانويه 2008 ( دي ماه 1386 )

تصوير برداري با دستگاه  PET  ( پت )  همراه با سي تي اسكن  Positron Emission tomography  – CT SCAN  ( PET / CT )  از ساير دستگاههاي تصوير برداري مانند MRI  يا سي تي اسكن ميتوانند بيشتر  كمك به تشخيص سرطان در بيماران مبتلا بكنند و زودتر از ساير دستگاها بيماري را تشخيص دهند و تومورهاي بسيار كوچك را در كودكان بسيار كوچك نيز بيابند. اين مطلب در مجله NUCL. MED 2007 ; 48 : 1920 – 1939  به چاپ رسيده است.