اخبار پزشكي 

 دسامبر  2007 ( آذر ماه 1386 )

ورزش يوگا  YOGA عوارض ناشي از سندروم متابوليك را برگشت به طبيعي مي كند . بخود فرو رفتن  Meditations و يوگا مي تواند دور كمر – فشار خون – قند خون ناشتا و چربي تري گليسريد خون را به مقدار قابل ملاحظه در مقايسه با ساير اشخاص كاهش دهد.

اين مطلب در مجله Diabetes Res Clin Pract 2007 ,  78 : e 9 – 10  به چاپ رسيده است.

 

 

دسامبر  2007  ( آذر ماه 1386 )

گذاشتن كليپس   حاجب  (Clips ) نشانه گذاري در محل سرطان پستان در كساني كه دچار اين بيماري مي شوند و تحت شيمي درماني  Neoudymant    قرار ميگيرند براي بهينه سازي درمان موثر است .

 

-  بيولوژي مولكولي ميتواند علاوه بر تشخيص مولكولي بسياري از بيماريها موجب راه يافتن درمان آنها نيز باشند.

-         درمانهاي نوين مولكولي براي آرتريت تا سرطان در راه است.

-  وجود بعضي از مولكولها در ادرار مي تواند دليل بر بروز بعضي از بيماريهاي كليوي باشد و راه شناسائي بيماري لوپوس كليوي و غيره را مشخص سازد .

-  تعداد زيادي از مردم دنيا بدون آنكه آگاه باشند بتدريج كليه هاي خود را از دست ميدهند و فقط وقتي از وجود بيماري آگاه ميشوند كه تنها پيوند كليه با درمان با دياليز ميتواند انجام پذيرد .

-  براي اولين بار دانشمندان توانسته اند سلول زاياي نورون  Neural progenitor cells كه موجب ساخت نورون و رشته هاي عصبي مي شود را بيابند . يافتن اين سلولها كمك بر درمان افسردگي ، پاركينسون ، تومور مغزي و ساير بيماريهاي مغزي  مي كند.

-          

-  واكسن ضد ايدزHIV  نتوانسته است جلو ابتلاء به بيماري را بگيرد ولي اطلاعات بدست آمده كمك به شناخت جهش هاي ويروس اين بيماري كرده است.

-  نقشه ژنهاي كامل 12 مگس ترسيم شده است 10 نقشه از اينها براي اولين بار مشخص گرديده است و تفاوتهاي بين ژن اين مگس ها كه موجب انواع آنها مي شود كاملا مشخص گرديده است.

-  بانوان دانشمند بعلت وظيفه مادري و خانواده نمي توانند مانند مردان در دانش پيشروي كنند با وجود آنكه در شروع پيشرو تر از مردان مي باشند.

-  دانشمندان توانسته اند مقادير بسيار كم استامينوفن را در بررسي ژن حيوانات بدست آوردند . اين يافته ميتواند به جلوگيري از مسموميت مزمن اين دارو كمك كند.

-  بررسي هاي جديد نشان داده اند كه از هر 7 نفر مسن تر از 71 سال در امريكا يك نفر دچار بيماري ضعف حافظه پيشرفته ( دمانس ) مي باشند.  از هر 10 نفر  يك نفر نيز بدون دليل مشخص دچار دمانس شده اند كه اين گروه در رده بيمار آلزايمرها  Alzheimer قرار ميگيرند.

-  تعداد زيادي از جوانها در دنيا تحت اثر الكل يا ساير داروها مخدر رانندگي مي كنند كه موجب مصدوم شدن يا مرگ هم نوعان خود مي شوند.

-  40 سال پس از كشف داروهاي Beta bloker  دانشمندان توانسته اند مولكولي كه در ژنوم داروي بتا بلوكر بر آن تاثير مي كنيد بيائيد.اين ژنوم داراي گروه پروتئيني است كه

-          ( GPCR)  G proerin – coupled ا Receptor نام دارند.