اگر شما متخصص خون و آنكولوژي بالغين هستيد و نام شما غلط درج شده يا نام خود را نمي بينيد لطفا نام و مشخصات خود رابه آدرس زير بفرستيد 

info@iranblood.org 

اسامي و مشخصات متخصصين خون و آنكولوژي بالغين ايران

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

1

دکتر مجتبی کریمی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2

دکتر ابوالقاسم اللهیاری

مشهد

3

دکتر بایزید قادری

سنندج

4

دکتر علی آرش انوشیروانی

اراک

5

دکتر رمضان چاروسایی

دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد

6

دکتر علی نعمتی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

7

دکتر سید مهدی هاشمی

زاهدان

8

دکتر علی اخوتیان

ساری بیمارستان امام خمینی

9

دکتر مجتبی قدیانی

بیمارستان طالقانی

10

دکتر محمد رضا وحید فر

یزد

11

دکتر مهرداد پاینده

کرمانشاه بیمارستان طالقانی

12

دکتر محمد مهدی ادیب

کاشان بیمارستان شهید بهشتی

13

دکتر رضا شاهسونی

گرگان

14

دکتر اصغر پیرزاده

بیمارستان طالقانی

15

دکتر مهدی محمود زاده

شهرکرد بیمارستان هاجر

16

دکتر عباسعلی داوودی

بیمارستان قائم کرج

17

دکتر علی باسی

بیمارستان فیروزگر

18

دکتر سید نصراله سیار

بازنشسته

19

دکتر نعمت اله رستمی

بیمارستان شهید مدرس

20

دکتر نسیم ولی زاده

ارومیه بیمارستان طالقانی

21

دکتر فاطمه ناد علی

اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

22

دکتر مژگان هاشمیه

تهران- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

23

دکتر مژگان اعلمی صمیمی

اصفهان بیمارستان سید الشهداء

24

دکتر امیر موسوی نسب

بیمارستان فیاض بخش تامین اجتماعی

25

دکتر مینوش مقیمی

زنجان بیمارستان ولیعصر

26

دکتر فرزانه اشرفی

اصفهان بیمارستان سید الشهداء

27

دکتر رمضانعلی شریفیان

بیمارستان امام خمینی

28

دکتر منوچهر کیهانی

بیمارستان امام خمینی

29

دکتر طالب آزرم

اصفهان بیمارستان سید الشهداء

30

دکتر سید حسین یحیی زاده

بیمارستان فیاض بخش

31

دکتر حسین رحیمی

مشهد بیمارستان قائم

32

دکتر مهدی تبرایی

بیمارستان طالقانی

33

دکتر جلیل واعظ قراملکی

تبریز بیمارستان شهید طباطبایی

34

دکتر ولی اله مهرزاد

اصفهان بیمارستان سید الشهداء

35

دکتر کامران علی مقدم

بیمارستان شریعتی

36

دکتر محمد رضا استاد علی

بیمارستان شریعتی

37

دکتر مسعود ایروانی

بیمارستان شریعتی

38

دکتر سید اسداله موسوی

بیمارستان شریعتی

39

دکتر حمید عطاریان

بیمارستان طالقانی

40

دکتر اردشیر قوام زاده

بیمارستان شریعتی

41

دکتر محمد جهانی

بیمارستان شریعتی

42

دکتر مجید احسانی

کاشان بیمارستان شهید بهشتی

43

دکتر ملیحه حسین زاده

تهران - بیمارستان 501  ارتش

44

دکتر بابک بهار

بیمارستان شریعتی

45

دکتر حسن جلائی خو

تهران - بیمارستان 501  ارتش

46

دکتر مظفر ازنب

کرمانشاه- بیمارستان طالقانی و امام رضا

47

دکتر شهناز فخرزادگان

تهران بیمارستان امام حسین

48

دکترشیرین حقیقی

قم  

49

دکتر امیر حسین امامی

بیمارستان امام خمینی

50

دکتر محمد مهدی کوشیار

مشهد بیمارستان امام رضا

51

دکتر حسین متحدی

بیمارستان بانک ملی و آسیا  

52

دکتر غلامرضا توگه

بیمارستان امام خمینی ّ

53

دکتر مهرزاد میرزانیا

اراک

54

دکتر غلامرضا باهوش

بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر

55

دکتر حمید رضوانی

بیمارستان طالقانی

56

دکتر محمد فاکر

قم

57

دکتر کریم نصیرزاده

بیمارستان طالقانی

58

دکتر فرحناز قهرمان فرد

سمنان بیمارستان  فاطمیه

59

دکتر محمد عباسی

همدان بیمارستان سینا

60

دکتر فریدون احمدی

مشهد بیمارستان امام رضا

61

دکتر قاسم جان بابایی

ساری بیمارستان امام خمینی

62

دکتر سید رضا صفایی نودهی

بیمارستان امام خمینی

63

دکتر علی یعقوبیان

بیمارستان 501 ارتش

64

دکتر مازیار مجتبوی نائینی

انتقال خون بیمارستان پارسیان

65

دکتر علی خدابنده

بیماستان شریعتی

66

دکتر عیسی بایبوردی

بیماستان شریعتی

67

دکتر مسعود وکیلی

بیمارستان حضرت رسول

68

دکتر فاطمه معینی نیا

قزوین

69

دکتر محمد  ثقه الاسلامی

اهواز

70

دکتر فرهاد شاهی

بیمارستان امام خمینی

71

دکتر سید هادی چاووشی

تبریز - بیمارستان شهید طباطبایی

72

دکتر علی حاجی غلامی

فلو شیپ بیمارستان شریعتی

73

دکتر امیر هوشنگ پور خانی

گرگان

74

دکتر مجتبی گرجی

خرم آباد

75

دکتر صفا نجفی

بیمارستان بقیه اله

76

دکتر محمد فروزانفر

اردبیل

77

دکتر محمد رضا روانبد

بوشهر

78

دکتر مهران حسین زاده

اهواز کلینیک شفا

79

دکتر مانی رمزی

شیراز بیمارستان نمازی

80

دکتر مریم ذاکری نیا

شیراز بیمارستان نمازی

81

دکتر جهانگیر رافت

تهران انستیتو کانسر

82

دکتر فاطمه اصفهانی

بیمارستان طالقانی

83

دکتر محمد رضا اوزی

بندر عباس دانشگاه علوم پزسکی بندر عباس

84

دکتر علیرضا احمدی

همدان بیمارستان سینا

85

دکتر فاضل الهی

سانترال بیمارستان امام خمینی

86

دکتر محمد علی مشهدی

شیراز بیمارستان نمازی

87

دکتر علی احمدی شهریاری

دانشگاه علوم پزشکی ایران - بیمارستان حضرت رسول

88

دکتر سید محسن رضوی

بیمارستان فیروزگر

89

دکتر رضا وجدانی

شیراز- بیمارستان نمازی

90

دکتر بهروز نجفی

رشت- دانشگاه علوم پزشکی رشت

91

دکتر تبسم فاخری

رشت- دانشگاه علوم پزشکی رشت

92

دکتر بهجت کلانتری

کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان- بیمارستان باهنر

93

دکتر صادق صداقت

بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل

94

دکتر شهربانو کیهانیان

تنکابن- دانشگاه آزاد اسلامی

95

دکتر غزاله شجاع رضوی

گرگان دانشگاه علوم پزشکی گرگان

96

دکتر علی عیشی اسکویی

ارومیه- بیمارستان طالقانی  

97

دکتر داوود ملکی

ارومیه- بیمارستان طالقانی

98

دکتر ایرج اسودی

تبریز- بیمارستان شهید قاضی طباطبایی

99

دکتر وحید معاضد

کرمان - دانشگاه علوم پزشکی کرمان

100

دکتر محسن وکیلی صادقی

ساری دانشگاه علوم پزشکی ساری

101

دکتر فریبرز مکاریان

اصفهان بیمارستان سید الشهداء

102

دکتر غلامعباس هدایت پور

اصفهان بیمارستان سید الشهداء

103

دکتر عباس حاج فتحعلی

بیمارستان طالقانی

104

دکتر کامران مشفقی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و اراک

105

دکتر زهره صناعت

تبریز بیمارستان قاضی طباطبایی

106

دکتر علی اصفهانی

تبریز- بیمارستان قاضی طباطبایی

107

دکتر جمال عیوضی

تبریز- بیمارستان شهید قاضی طباطبایی

108

دکتر جمال ناطقی

اهواز بیمارستان نفت

109

دکتر علیرضا نیکانفر

تبریز- بیمارستان شهید قاضی طباطبایی

110

دکتر عباس شیردل

مشهد - بیمارستان قائم

111

دکتر افشین تبایی

مشهد بیمارستان رضوی

112

دکتر علیرضا سعادت

بیمارستان بقیه اله

113

دکترمحمدرضامرتضوی زاده

یزد- دانشگاه علوم پزشکی یزد

114

دکتر محمد فرات یزدی

یزد - دانشگاه علوم پزشکی یزد

115

دکتر منصور حق شناس

شیراز

116

دکتر صنمبر صدیقی

بیمارستان امام خمینی انستیتو کانسر

117

دکتر مهدی دهقانی

شیراز- بیمارستان نمازی

118

دکتر مهدی سرخیل

قزوین بیمارستان بوعلی

119

دکتر رضا ملایری

مرکز بیماریهای خاص

120

دکتر حبیب نورانی خجسته

شیراز- بیمارستان نمازی

121

دکتر فرحناز وفائی زاده

بیمارستان امام خمینی سانترال-بیمارستان نفت

122

دکتر عدنان خسروی

بیمارستان مدرس

123

دکتر مسعود فخاریان کاشانی

فلو شیپ بیمارستان شریعتی

124

دکتر ابراهیم عصفوری

فلو شیپ بیمارستان شریعتی

125

دکتر رضا آقابزرگی

فلو شیپ بیمارستان شریعتی

126

دکتر  مهدی میر بلوک

فلو شیپ بیمارستان شریعتی

127

دکتر عفت مشهدی

فلو شیپ بیمارستان شریعتی

128

دکتر امید مدیر امانی

فلو شیپ بیمارستان شریعتی

130

دکتر فرحناز قهرمان فرد

سمنان

131

دکتر محمد رضا وحیدفر

یزد

132

دکتر زهرا مذهب

مشهد بیمارستان امید

133

دکتر امیر حسین فقیه

کانادا

134

دکتر داوود منادیزاده

بیمارستان مهراد

135

دکتر سید جلیل آقایی میبدی

ساری

136

دکتر ضیاالدین لطیف زاده

بیمارستان پارس

137

دکتر محسن خانی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

138

دکتر مهرداد سلیمی

بیمارستان مهر

139

دکتر بهمن شفائیان

بیمارستان جم

140

دکتر عبدالعلی شهراسبی

میدان امام حسین - بیمارستان بوعلی

141

دکتر جنابیان

میدان امام حسین - بیمارستان بوعلی

142

دکتر کیان خداداد

بیمارستان مسیح دانشوری

143

دکتر نادر صفریان

فلوشیپ بیمارستان شریعتی

144

دکتر مهستی بابائیان

فلوشیپ بیمارستان شریعتی

145

دکتر فرشاد سید طاهر

فلوشیپ بیمارستان شریعتی

146

دکتر حسین کامران زاده

فلوشیپ بیمارستان شریعتی

147

دکتر رضا خلیلی

فلوشیپ دانشگاه علوم پزشکی تبریز

148

دکتر محسن محمدیان

فلوشیپ دانشگاه علوم پزشکی شیراز

149

دکتر احمد احمدزاده

فلوشیپ بیمارستان شریعتی

150

دکتر نیلوفر قدرتی

فلوشیپ بیمارستان شریعتی

151

دکتر محمد واعظی

زنجان

152

دکتر رامین شکرریز

گرگان

153

دکتر بهروز غریب

بیمارستان شرکت نفت

154

دکتر سایه پرخیده

فلوشیپ بیمارستان شریعتی

155

دکتر سهراب سلیمانزاده

فلوشیپ بیمارستان شریعتی

156

دکتر جلالیان

فلوشیپ بیمارستان طالقانی

157

دکتر محسن اسفندبد

فلوشیپ بیمارستان شریعتی

158

دکتر مهیار منصوری

فلوشیپ بیمارستان شریعتی

159

دکتر بابک شازاد

فلوشیپ بیمارستان شریعتی

160

دکتر منصوره حقوقی

فلوشیپ بیمارستان شریعتی

161

دکتر حمید حمیدی زاده

فلوشیپ بیمارستان شریعتی

162

دکتر شراره سیفی

بیمارستان مسیح دانشوری