فرآورده هاي گياهي ضد سرطان

 

فرآورده هاي گياهي: اولين دارو ها را براي درمان بيماري ها، در انسان تشکيل مي دادند. در سال 1947 Erick  اثرات پودوفيلين Podophyllin   را در درمان تومور موش شرح داد. سرخ پوستان منطقه شمالي امريکا اثرات ضدسرطان بعضي از فرآورده هاي گياهي را مي دانستند و از آنها استفاده مي کردند. دو دسته فرآورده هاي گياهي اهميت بيشتري دارند که شرح داده مي شوند.

 

الکالوئيدهاي وينکا   Vinka  Alkaloids

 

الکالوئيدهاي وينکا و اثرات ضد سرطان آن در سالهاي بين 1949 تا 1955 شناخته شد و در دسامبر 1957 در آزمايشگاه تحقيقاتي کمپاني لي لي جانسون در حالي که مواد شيميايي بسياري را براي اثرات ضد سرطان آن آزمايش مي کرد متوجه شد که شيره وينکاروزآ (Vinka  Rosea  ) اثرات ضد سرطان خون تجربي موش دارد.

بلافاصله تجزيه شيره وينکاروزآ شروع شد تا بالاخره دو نوع الکالوئيد از آن جدا شد و از گياه(Vinka Rosea ) فراهم آمد.

وينکريستين  يک مولکول درشت و به هم پيچيده و يک عامل فورميل دارد. وينبلاستين همان مولکول ولي عامل متيل را دارااست.

اگر چه اين دو دارو فقط در يک زنجيره جانبي با هم تفاوت دارند ولي اثرات ضد سرطاني آنها با هم متفاوت است.