انتشارات همگنان

1.
تردید در علم: همه معانی "اندیشه های یک دانشمند"  
تردید در علم: همه معانی "اندیشه های یک دانشمند"
پدیدآورنده: ریچاردفیلیپس فاینمن، منوچهر کیهانی (مترجم)، زهره ابراهیم نژاد (مترجم)، سمیرا ناظر (مترجم)
ناشر: همگنان -چاپ اول 24 مهر، 1384
قیمت:  15000 ریال
این کتاب در هیچ یک از فروشگاه ها عرضه نشده است.
2.
دانستنی های ژنتیک  
دانستنی های ژنتیک
پدیدآورنده: لیدیاوودز شیندلر، جین کلی، دانا کریگن، منوچهر کیهانی (مترجم)، حسن جلائی خو (مترجم)
ناشر: همگنان -چاپ اول 23 مهر، 1384
قیمت:  10000 ریال
3.
مسائل روانی آنکولوژی  
مسائل روانی آنکولوژی
پدیدآورنده: منوچهر کیهانی
ناشر: همگنان -چاپ اول 06 آذر، 1384
قیمت:  15000 ریال
 
4.
دارودرمانی در آنکولوژی  
دارودرمانی در آنکولوژی
پدیدآورنده: منوچهر کیهانی (به اهتمام)، زهره ابراهیم نژاد (ویراستار)، حسن جلائی خو (تهیه و تنظیم)، فاضل الهی (تهیه و تنظیم)، علی خدابنده (تهیه و تنظیم)، ناجیه الهی (تهیه و تنظیم)
ناشر: همگنان -چاپ اول 23 مهر، 1384
قیمت:  50000 ریال
 
5.
آنکولوژی خونی برای همه  
آنکولوژی خونی برای همه
پدیدآورنده: کورش اسدی، رضا صفایی، حسن جلایی خو
ناشر: همگنان -چاپ اول 23 مهر، 1384
قیمت:  15000 ریال
 
جهت دریافت کتاب مورد نظر با info@iranblood.org تماس حاصل نمایید