Text Box:  
 

 
 
 
كتاب الانسان الكامل 
 
تصنيف 
عزيز الدين نسفي 
 
با پيش گفتار 
هانري كربن 
با تصحيح و مقدمة 
ماريژان موله 
ترجمة مقدمه از 
دكتر سيد ضياء الدين دهشيري 
 
                                              بخش اول
                                             بخش دوم
حواشی و نسخه بدل ها
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات طهوري 
تهران  1379 / 2000