آموزش نرم افرارهاي کامپيوتري

 

 
  زبان     توضيحات تاريخ      
 فارسي 1.31 MB 85/02/02     WIN 98  آشنايي با
 En 161 KB 85/02/02     چگونگي نصب سيستم عامل دوم
 En  280 KB  85/02/02      ASPآموزش عملي
فارسي 596 KB 85/03/05    Activex آشنايي با
فارسي 670 KB 85/03/05    html آموزش
2 MB 85/03/05 Windows Xp آموزش نصب
  378 KB 85/03/05    (نكاتي در اينترنت( مقدماتي
536 KB 85/03/7 (آموزش فتوشاپ (پايه
474 KB 85/03/7 WinRAR  آموزش نرم
2.71 MB 85/03/7     آموزش برخي امكانات فتوشاپ
فارسي 85/03/10  مفاهيم پايه شبكه
 
 
     
     
نماييد download را  از قسمت نرم افزار Acrobat Reader 6  مي توانيد نرم افزار  pdf براي مشاهده فايلها با فرمت

 

 

 
 
 
 
 
Last Update in 06/12/2006 07:27 ق.ظ