برنامه مدون بيماريهاي خون (كد 3307001) ويژه متخصصين داخلي مورخ 4/8/85 از ساعت 8:30 الي 14

 

زمان (دقيقه)

اهداف آموزشي (علل , علائم , انواع و راههاي تشخيص و درمان)

سخنرانان

 

60 دقيقه

 

60 دقيقه

 

60 دقيقه

 

60 دقيقه

 

60 دقيقه

 

 

کلیات خون شناسی و طبقه بندی کم خونیها

 

ژنتیک هموگلوبین – تالاسمی – کم خونیهای همولیتیک

 

پرخونی – میلوپرولیفراتیو – میلوفیبروز

 

دیسکرازی پلاسموسل

 

فقر آهن – آنمی آپلاستیک – کم خونیهای تغذیه ای

 

جناب آقاي دكتر علی خدابنده

 

سرکارخانم دکتر صنمبر صدیقی

 

جناب آقای دکتر حسن جلائی خو

 

جناب آقای دکتر محمد جهانی

 

جناب آقای دکتر امیرحسین امامی

 

 

 

 

برنامه مدون بيماريهاي خون (كد 3307004) ويژه متخصصين داخلي مورخ 11/8/85 از ساعت 8:30 الي 14

 

زمان (دقيقه)

اهداف آموزشي (علل , علائم , انواع و راههاي تشخيص و درمان)

سخنرانان

 

60 دقيقه

 

60 دقيقه

 

60 دقيقه

 

60 دقيقه

 

60 دقيقه

 

کلیات پیوند مغز استخوان و استم سل

 

اختلالات انعقادی ارثی و انعقاد طبیعی 

 

ترومبوزها و درمانهای آنتی کوآگولان 

 

اختلالات پلاکتی ارثی و اکتسابی 

 

لوسمیهای حاد و مزمن مقدمه و کلیات و درمانهای نوین

 

 

جناب آقاي دكتر کامران علی مقدم

 

جناب آقاي دكتر رمضانعلی شریفیان 

 

جناب آقای دکتر غلامرضا توگه

 

جناب آقای دکتر عدنان خسروی 

 

جناب آقای دکتر علیرضا سعادت

 

 

 

 

 

برنامه مدون بيماريهاي خون (كد 3307002 و 3307006) ويژه متخصصين داخلي مورخ 18/8/85 از ساعت 8:30 الي 14

 

زمان (دقيقه)

اهداف آموزشي (علل , علائم , انواع و راههاي تشخيص و درمان)

سخنرانان

 

60 دقيقه

 

60 دقيقه

 

60 دقيقه

 

60 دقيقه

 

60 دقيقه

 

بررسی بیمار دچار غده لنفاوی– اهمیت و علل بزرگی طحال و غدد لنفاوی 

 

خون در بیماریهای سیستمیک و کم خونیهای مزمن

 

آنمی های آپلاستیک و MDS 

 

لوسمیهای حاد

 

عوارض انتقال خون

 

جناب آقاي دكتر سیدرضا صفائی 

 

سرکار خانم دكتر ملیحه حسین زاده 

 

جناب آقای دکتر بهمن شفائیان

 

جناب آقای دکتر سیداسداله موسوی  

 

جناب آقای دکتر جهانگیر احمدی 

 

 

 

 

 

برنامه مدون بيماريهاي خون (كد 3307003) ويژه متخصصين داخلي مورخ 25/8/85 از ساعت 8:30 الي 14

 

زمان (دقيقه)

اهداف آموزشي (علل , علائم , انواع و راههاي تشخيص و درمان)

سخنرانان

 

60 دقيقه

 

60 دقيقه

 

60 دقيقه

 

60 دقيقه

 

60 دقيقه

 

پیشگیری از سرطان

 

فوریتهای سرطان

 

مراقبت از بیماران سرطانی در مراحل آخر زندگی

 

شیمی درمانی و اصول آن 

 

پیشگیری و درمان عفونت در بیماران درمان شده سرطانی

 

جناب آقاي دكتر فاضل الهی  

 

جناب آقاي دكتر بابک بهار   

 

جناب آقای دکتر مسعود ایروانی

 

جناب آقای دکتر مسعود رضوانی   

 

جناب آقای دکتر غلامحسین امیری